INFORMACJE OGÓLNE, WAŻNE DOKUMENTY

 

OPŁATY OD 1 STYCZNIA 2017r.
 
 
 
Na podstawie Uchwały nr XXXV/729/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA – od dnia 1 stycznia 2017r. nie pobiera się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę od rodziców dzieci, które ukończyły 6 lat.
(w załączniku w.w. Uchwała w formacie jpg)

-----------------

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 wszystkie grupy w naszym przedszkolu będą realizowały „Program wychowania przedszkolnego” 

Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, PWN 2015 r.Programem wspomagającym i profilaktyki pozostaje program  „Mój świat” M. Adamowicz, J. Góreczna, D. Mandziuk-Polenceusz, Z. Olesiak 

Powyższy program zamieszczony jest na stronie MEN.

do pobrania TUTAJ
---------------------------------------------
 INFORMACJE OGÓLNE:  
Wszystkie dzieci, które mają alergię pokarmową, należy zgłosić u Dyrektora przedszkola, podając na piśmie wykaz zabronionych produktów i ewentualnych zamienników.
Dzieci należy przyprowadzać i odbierać punktualnie.
Należy zgłaszać wszystkie zachorowania zakaźne.
Należy aktualizować telefony kontaktowe i wykaz osób upoważnionych do odbierania dziecka
Rodzice proszeni są o zamykanie furtki wejściowej.
Toaleta dla Rodziców znajduje się w holu przedszkola.
Rodzice proszeni są o aktywny udział w życiu przedszkola, wszystkich imprezach integracyjnych i zajęciach otwartych.
Wszystkie istotne informacje umieszczane są na tablicy w holu przedszkola.

--------------------------------------------
OPŁATY
Od 1 września 2015 roku, na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty obowiązują zasady:

1)wysokość opłaty za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej:

 - powyżej pięciu godzin bezpłatnych dla dzieci 3 i 4 letnich – w wysokości 1zł

 - powyżej ośmiu godzin bezpłatnych dla dzieci 5 i 6 letnich -  w wysokości 1zł.

Obowiązuje UCHWAŁA NR LIII/1327/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (w załączniku poniżej)
2) rodzic zamierzający ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłat, określone w § 2 cyt. wyżej uchwały – dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym            
– przedstawia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
 
ODPŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA:

Odpisy dokonywane są na podstawie nieobecności zapisanej w dziennikach.

W przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych, wymagane jest pisemne usprawiedliwienie.

Opłaty za przedszkole wpłacamy na konto:

88 1020 5226 0000 6802 0417 0460

W tytule należy napisać:

 - imię i nazwisko dziecka (nie rodzica!)

 - numer grupy

 - miesiąc za który dokonywana jest opłata

 - kwota: dokładna kwota z paska otrzymanego na grupie

Proszę pamiętać, że ostateczny termin przelewu to 15 dzień danego miesiąca (w tym dniu pieniądze muszą być na koncie przedszkola)

Od listopada 2014 w porozumieniu z Wydziałem Edukacji oraz z Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu w kasie przedszkola nie można dokonywać opłaty za pobyt i żywienie dziecka.

 

► Wpłaty przyjmują oddziały banku PKO BP SA – w naszym przypadku 

na ul. Średzkiej 14 – zgłaszając się do wybranego oddziału powinni Państwo poinformować, że jednostka jest obsługiwana w ramach przetargu na obsługę bankową Gminy Wrocław, w związku z powyższym wpłaty będą przyjmowane bez prowizji.

 

► Można również zapłacić za Przedszkole w kasie ZOJM przy ul. Namysłowskiej 8, kasa mieści się na III piętrze w pokoju 319 czynna jest:

 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – od 9.00 do 14.00

 

środa – od 9.00 do 16.30

 

► I oczywiście przelewem na konto przedszkola doskonale Państwu znane :)

88 1020 5226 0000 6802 0417 0460
 
-------------------------------------------------------------
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
 Od 1 września 2011 roku organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach odbywać się będzie w inny niż dotychczas sposób. Zmiana nie polega na nowej koncepcji pracy przedszkoli, szkół i placówek, lecz na innej formule realizacji przez nauczycieli dotychczasowych zadań, której celem jest przybliżenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do dziecka, do ucznia i organizacja wsparcia najszybciej jak to będzie możliwe.

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 poz. 532

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

ul. Jemiołowa 59
53-426 Wrocław
tel. (071) 338 00 01 i tel./fax (071) 333 14 32
http://poradnia4.w.interia.pl, e-mail: ppp59@op.pl
Poradnia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

Gabinety terenowe:
- ul. Ignuta 28, tel. (071) 353 84 74
- Bulwar Ikara 19, tel. (071) 797 55 84
- Bulwar Ikara 19, II gabinet, tel. (071) 781 00 16
- ul. Zemska 16c, tel. (071) 357 59 09
- ul. Zemska 16 c. II gabinet, tel. (071) 787 97 37 wewn. 52
- ul. Starogajowa 68, tel. (071) 358 00 70
- ul. Eluarda 51/55, tel. (071) 349 31 64

------------------------------------------------

RADA RODZICÓW:

 

 

KONTO RADY RODZICÓW:

36 1240 1994 1111 0000 2497 7371
-----------------------------------------------------------

WAŻNE DOKUMENTY do pobrania poniżej
 
 

ZałącznikWielkość
RAMOWY ROZKŁAD DNIA.doc25 KB
rozporządzenie PPP.pdf207.57 KB
uchwała odpłatności.pdf96.29 KB
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NR 66 zmieniony.doc113.5 KB
podstawa programowa.pdf492.69 KB
KONCEPCJA PRACY P66.doc27 KB
Statut 2015 (1).doc312 KB
statut Aneks 09.2016.doc37.5 KB
Wykaz projektów przyjętych do realizacji w Przedszkolu Nr 66 Bajkolandia.doc26 KB
Wykaz programów własnych przyjętych do realizacji w Przedszkolu Nr 66 Bajkolandia.doc26 KB
Uchwała odpłatność.jpg73.62 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer