INFORMACJE OGÓLNE, WAŻNE DOKUMENTY

OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE ODPŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA

KONTO PRZEDSZKOLA : 88 1020 5226 0000 6802 0417 0460

 

W tytule należy napisać:

*nazwisko i imię dziecka (nie rodzica!)

*numer grupy

*miesiąc za który dokonywana jest opłata

*kwota: dokładna kwota z paska otrzymanego na grupie (kieszonki informacyjne)

W przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych, wymagane jest usprawiedliwienie.

Ważne!

Proszę pamiętać, że ostateczny termin przelewu to: 15 dzień danego miesiąca (w tym dniu pieniądze muszą być na koncie).

 

Ważne informacje:

 

Wszyscy nowoprzyjęci, których rodzeństwo nie chodziło do przedszkola,

płacą zgodnie z paskiem podczepionym do umowy:

Bardzo prosimy o nie zaokrąglanie podanej kwoty.

 

 

 

Składki na Radę Rodziców należy odprowadzać na konto Rady:

 

(Uwaga: proszę nie pomylić z kontem, na które odprowadzana jest opłata za Przedszkole)

KONTO RADY RODZICÓW : 36 1240 1994 1111 0000 2497 7371

Kwoty za miesiąc, kwartał lub rok - (30 zł za miesiąc, 90 zł za kwartał, 300 zł za rok,

opłata od września 2017 do czerwca 2018 – bez lipca i sierpnia)

 

Należy zaznaczyć:

- imię i nazwisko dziecka,

- grupa,

- za jaki okres,

- kwota.

Przedszkole Nr 66, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław.

 

Rodzice, którzy mają w przedszkolu dwoje dzieci,

składkę na Radę Rodziców płacą za jedno dziecko.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Radą Rodziców za pośrednictwem dyrektora.

 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne dla wszystkich dzieci –

finansowane przez Gminę Wrocław

 

Dobrowolne wpłaty, ustalone na spotkaniu z rodzicami, zbierane na grupie grup:

(w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola)

 

10zł – na kubki

60zł – wyprawka

50zł – ubezpieczenie

 

Zapraszamy na stronę:

www.bajkolandia.wroclaw.pl

telefon do przedszkola;

71-798- 68-08

 

Prosimy nie wybierać wewnętrznego, tylko czekać na połączenie 

 
 
INFORMACJE OGÓLNE:  
Wszystkie dzieci, które mają alergię pokarmową, należy zgłosić u Dyrektora przedszkola, podając na piśmie wykaz zabronionych produktów i ewentualnych zamienników.
Dzieci należy przyprowadzać i odbierać punktualnie.
Należy zgłaszać wszystkie zachorowania zakaźne.
Należy aktualizować telefony kontaktowe i wykaz osób upoważnionych do odbierania dziecka
Rodzice proszeni są o zamykanie furtki wejściowej.
Toaleta dla Rodziców znajduje się w holu przedszkola.
Rodzice proszeni są o aktywny udział w życiu przedszkola, wszystkich imprezach integracyjnych i zajęciach otwartych.
Wszystkie istotne informacje umieszczane są na tablicy w holu przedszkola.

 
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
 Od 1 września 2011 roku organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach odbywać się będzie w inny niż dotychczas sposób. Zmiana nie polega na nowej koncepcji pracy przedszkoli, szkół i placówek, lecz na innej formule realizacji przez nauczycieli dotychczasowych zadań, której celem jest przybliżenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do dziecka, do ucznia i organizacja wsparcia najszybciej jak to będzie możliwe.

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 poz. 532

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

ul. Jemiołowa 59
53-426 Wrocław
tel. (071) 338 00 01 i tel./fax (071) 333 14 32
http://poradnia4.w.interia.pl, e-mail: ppp59@op.pl
Poradnia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

Gabinety terenowe:
- ul. Ignuta 28, tel. (071) 353 84 74
- Bulwar Ikara 19, tel. (071) 797 55 84
- Bulwar Ikara 19, II gabinet, tel. (071) 781 00 16
- ul. Zemska 16c, tel. (071) 357 59 09
- ul. Zemska 16 c. II gabinet, tel. (071) 787 97 37 wewn. 52
- ul. Starogajowa 68, tel. (071) 358 00 70
- ul. Eluarda 51/55, tel. (071) 349 31 64

------------------------------------------------

RADA RODZICÓW:

 

 

KONTO RADY RODZICÓW:

36 1240 1994 1111 0000 2497 7371
-----------------------------------------------------------

WAŻNE DOKUMENTY do pobrania poniżej
 
 

ZałącznikWielkość
RAMOWY ROZKŁAD DNIA.doc25 KB
rozporządzenie PPP.pdf207.57 KB
uchwała odpłatności.pdf96.29 KB
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NR 66 zmieniony.doc113.5 KB
podstawa programowa.pdf492.69 KB
KONCEPCJA PRACY P66.doc27 KB
statut Aneks 09.2016.doc37.5 KB
Wykaz projektów przyjętych do realizacji w Przedszkolu Nr 66 Bajkolandia.doc26 KB
Wykaz programów własnych przyjętych do realizacji w Przedszkolu Nr 66 Bajkolandia.doc26 KB
Uchwała odpłatność.jpg73.62 KB
statut przedszkola 2017.doc355 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer