PROJEKT Już jestem przedszkolakiem – adaptacja, integracja i bezpieczeństwo

PROJEKT REALIZOWANY

W PRZEDSZKOLU NR 66 BAJKOLANDIA

WE WROCŁAWIU


 


 


 


 

Już jestem przedszkolakiem – adaptacja, integracja i bezpieczeństwo


 


 

Czas realizacji projektu: 2.09.2013 – 31.10.2013


 


 


 


 


 

Opracowanie: Magdalena Mucha, Marta Kondracka-Szala

 

Cele ogólne projektu:

 

 • Umożliwienie dzieciom i rodzicom łagodnego przejścia procesu adaptacji,

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa   i przynależności do grupy przedszkolnej,

 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie i w przedszkolu,

 • Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi i pracownikami przedszkola opartych na szacunku, akceptacji i tolerancji,

 • Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu i ich wyposażeniem: sala zabaw, łazienka, szatnia i inne,

 • Doskonalenie czynności samoobsługowych: ubieranie/rozbieranie się, korzystanie z toalety, jedzenie na miarę możliwości dziecka,

 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas drogi do przedszkola i na jego terenie,

 • Zachęcanie do uczestniczenia w różnorodnych zabawach i ćwiczeniach,

 

Cele operacyjne:

 

Dziecko:

 • spokojnie rozstaje się z rodzicami i chętnie dołącza do grupy rówieśników,

 • czuje przynależność do grupy, ma poczucie bezpieczeństwa,

 • zna imiona swoich kolegów i koleżanek z grupy,

 • rozumie i przestrzega wspólnie ustalonych zasad i umów,

 • zgodnie bawi się z rówieśnikami,

 • szanuje i akceptuje innych ludzi (poglądy, wygląd, stan zdrowia itp.),

 • zna kąciki zainteresowań i zabawki znajdujące się w sali i korzysta z nich,

 • rozpoznaje swój znaczek i miejsca (przy stoliku, szatni, na leżaku),

 • w miarę swoich możliwości samodzielnie ubiera się, myje, korzysta z toalety i je,

 • zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa w sali, na placu zabaw i w drodze do przedszkola,

 • podejmuje próby uczestniczenia w zabawach swobodnych i proponowanych przez nauczycielkę: integracyjnych, ruchowych, muzycznych itp,

 

Rodzic:

 • przestrzega zasad ułatwiających adaptację dziecka ustalonych na spotkaniach z nauczycielami,

 • współpracuje z dyrektorem, nauczycielami i pracownikami przedszkola w zakresie opieki, wychowania i edukacji własnego dziecka,

 • czynnie uczestniczy w życiu grupowym i przedszkolnym.

 

Metody:

 

 • Metody słowne;

 • Metody zadaniowe;

 • Metody aktywizujące


  

ETAPY PROJEKTU


 

 

ETAPY PROJEKTU

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 

TERMIN

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

I

 

Opracowanie projektu.

Zapoznanie nauczycieli z projektem.

 

 

19.08-30.08.2013

 

Marta Kondracka-Szala, Magdalena Mucha,

 

II

 

Przeprowadzenie cyklu zajęć w ramach projektu.

 

 

02.09-31.10.2013

 

Nauczyciele grupy I i II

 

III

 

Spotkanie z ekspertem: (policjant – bezpieczeństwo)

 

 

Październik/ listopad 2013

 

Marta Kondracka-Szala, Magdalena Mucha,

 

IV

 

Spotkania z rodzicami (zebranie rozpoczynające rok szkolny, uroczystości grupowe: pasowanie na przedszkolaka, spotkanie integracyjne)

 

 

według ustaleń wewnątrz placówki

 

Nauczyciele grup

 

V

 

Wystawa prac wspólnie wykonanych przez dzieci i rodziców z grup I i II (na zajęciach integracyjnych)

 

Wystawa konkursowych prac plastycznych w MBP ul. Eluarda „Inny” - nie znaczy gorszy

 

 

październik 2013

 

 

grudzień 2013r.

 

 

P-66

 

 

Marta Kondracka-Szala, Magdalena Mucha,

 


 

REALIZACJA PROJEKTU


 

I. Rozpoczęcie projektu (poniedziałek 02.09.2013)

 • Zapoznanie z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami;

 • Zapoznanie z salą (znaczki, kąciki tematyczne, zabawki, łazienka itp.)

 • Zebranie organizacyjne z rodzicami,

II. Realizacja treści zgodnie z tematem projektu

 • Każda grupa ustala zakres działań zgodnych z tematem i opracowuje go według własnego pomysłu w zależności od zainteresowań i możliwości dzieci;

 • Organizacja zabaw integrujących grupę: poznanie imion, kształtowanie poczucia przynależności do grupy, sporządzenie wspólnego kontraktu grupowego;

 • Zapoznanie z innymi pomieszczeniami znajdującymi się na terenie przedszkola i z placem zabaw;

 • Doskonalenie czynności samoobsługowych: ubieranie się i rozbieranie, spożywanie posiłków, sygnalizowanie potrzeb i korzystanie z toalety;

 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania na terenie przedszkola, bezpieczeństwem w ruchu drogowym (spotkanie z policjantem);

 • Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci i rodziców;

 • Wspólne obchodzenie uroczystości pasowania na przedszkolaka;

 • Tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających integrowaniu się dzieci pełnosprawnych z dziećmi z niepełnosprawnością;

 • Zorganizowanie międzyprzedszkolnego i międzyszkolnego konkursu plastycznego „Inny” – nie znaczy gorszy.

 

III. Ewaluacja

 1. Wystawa prac na terenie Przedszkola Nr 66 „Bajkolandia” – prace ze spotkania integracyjnego;

 2. Wystawa prac plastycznych w MBP ul. Eluarda – najlepsze prace konkursowe.

 3. Dokumentacja zdjęciowa projektu

 4. Arkusze obserwacji dzieci objętych projektem.

 5. Sondaż diagnostyczny (ankieta internetowa) skierowany do rodziców z gr. I i II.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer