ZABAWY FUNDAMENTALNE

 

Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2013/2014 nie realizujemy w naszym przedszkolu projektu Zabaw Fundamentalnych.

Jednak treści projektu będą przez nas wykorzystywane w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

------------------------------------------------

WROCŁAWSKI PROGRAM

ZABAW FUNDAMENTALNYCH

 

DLA PRZEDSZKOLI

 

W roku szkolnym 2011/2012 w naszym przedszkolu rozpocznie się wdrażanie programu Zabaw Fundamentalnych, którego autorami są Colin Rose, Gordon Dryden i Katarzyna Lotkowska.

Program Zabaw Fundamentalnych skierowany jest do nauczycieli

i rodziców dzieci 3 letnich.


Zabawy Fundamentalne oparto na współczesnej wiedzy na temat rozwoju mózgu oraz inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.


 

Okazuje się, że 50% możliwości mózgu człowiek rozwinąć może jedynie do 5. roku życia, kolejne 50%, jeśli założymy, że wykorzystujemy 100% potencjału mózgu, człowiek rozwija w ciągu dalszego życia. Stąd bardzo ważnym etapem dla osiągania sukcesów przez człowieka jest właśnie wiek przedszkolny.
Program Zabaw FundaMentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków - logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program:

 


Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa.


   Ścisła współpraca pomiędzy domem a przedszkolem daje duże szanse na harmonijne rozwijanie możliwości dzieci w czterech sferach: poznawczej, ruchowej, społecznej oraz emocjonalnej. Dzięki niej, wprowadzony zostaje jednolity system oddziaływań na dziecko.


Główne założenia projektu:

  • rozwijanie narzędzi umysłowych małego człowieka,

  • wyposażenie go w kompetencje ułatwiające uczenie się,

  • przygotowanie do radzenia sobie w życiu.


Cele programu
  • uświadomienie rodzicom i nauczycielom celowości współpracy w projekcie na korzyść rozwoju dzieci
  • nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy domem a przedszkolem oraz ujednolicenie systemu oddziaływań na małego człowieka
  • wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności  pozwalające na rozwijanie kompetencji dziecka w formie zabawy
  • zwiększenie efektywności pracy z dzieckiem
  • prezentacja (dla nauczycieli) wielointeligentnych  sposobów pracy z małym dzieckiem rozwijających kreatywność, inteligencje wielorakie oraz narzędzia umysłowe.

Organizator – Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
Opiekę merytoryczną nad wdrożeniem projektu pełni Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji, której fundatorami są Grzegorz Pytkowki oraz Colin Rose.
Placówki objęte Projektem: Przedszkola nr 1, 3, 6, 8, 10, 11, 22, 25, 28, 36, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 71, 73, 77, 84, 87, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 102, 108, 110, 117, 123, 124, 131, 133, 141, 148, 149, ZZP1, ZZP3.
Realizacja Projektu: nauczyciele i rodzice dzieci 3-letnich
Odbiorcy projektu: dzieci w wieku 3 lat, ich rodzice
Polecamy stronę Internetową dotyczącą

Zabaw Fundamentalnych

dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat

   www.zabawyfundamentalne.pl.

 

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer